određivanje kompetencija koje se procjenjuju
dizajn vježbi koje će se izvoditi u centru
organizacija programa i broj kandidata
određivanje i trening procjenitelja
postupak vođenja centra i procjenjivanje
vrednovanje rezultata centra za procjenu
 
 
Dizajn vježbi koje će se izvoditi u centru

Odabir kompetencija se koristi kao pomoć u organizaciji Centra uključujući i dizajn vježbi koje bi trebale zamijeniti stvarne radne zadatke. Dobra vježba centra za procjenu mora simulirati prirodu i zahtjeve ciljanog posla kojeg procjenjujemo, tako da se na vježbe postavljaju uvjeti sadržajne valjanosti i relevantnosti. Pojednostavljeno, mora se osigurati da sadržaj vježbe odgovara onome što će pojedinac raditi na ciljanom poslu ( sadržajna valjanost ) kao i to da je vježba svrsishodna u odnosu na ciljani posao ( relevantnost ).


VRSTA VJEŽBE

Kratki opis vježbe

1

Suprostavljeni ciljevi

Vremenski ograničene rasprave gdje svaki učesnik ima posebnu ulogu i izraženo sukobljene interese a vrlo često predstavlja i različitu funkciju unutar poduzeća.

2

Grupna rasprava

Učesnicima su zadana ista uputstva te moraju surađivati kako bi došli do zajedničkog cilja.

3

Menadžerska košara

Kandidati dobivaju pozadinu i referentni materijal koji se sastoji od raznih poruka, pisama, mailova i sl. Učesnici moraju odgovoriti na informacije i donijeti odluke u određenom vremenskom roku.

4

Analiza slučaja iz prakse

Zahtjeva od učesnika da analiziraju i objasne skup informacija te da sastave izvještaj o tome. Vježba se radi na složenom problemu ili primjeru iz poslovne prakse.

5

Pojedinačna prezentacija

Učesnici trebaju analizirati i objasniti zadane informacije i verbalno prezentirati rješenja. Nakon toga slijedi ispitivanje.

6

Poslovna igra

Cilj vježbe je na osnovi ograničenog broja podataka pronaći čim više informacija i donijeti ispravnu odluku.

7

Igranje uloge

Igrač uloga glumi poslovnu situaciju u kojoj se kandidat može naći.


design by iDEA studio
copyright (c) 2002. Dr. Pendl & Dr. Piswanger poslovni odabir d.o.o. Sva prava zadržana.