trajanje programa
voditelj projekta
naši klijenti
 
 
Trajanje programa

Tipični programi traju od 1 do 2 tjedna iako se nude i kraći trodnevni programi kad to odgovara potrebama klijenata. Programi su visoko interaktivni i zahtijevaju neprekidno sudjelovanje pojedinaca i grupa. Obično se grupe sastoje od 10 do 12 polaznika. Predavanja i radionice je moguće organizirati i u prostorima klijenta. Naglasak je više na pragmatičnom ( tj. praktičnoj primjeni ) nego na formalnom, teorijskom učenju. Ova ravnoteža postavlja se prema potrebama svake organizacije - klijenta posebno, prilikom osmišljavanja programa.


design by iDEA studio
copyright (c) 2002. Dr. Pendl & Dr. Piswanger poslovni odabir d.o.o. Sva prava zadržana.