Plasman oglasa i potraga oglašavanjem
Pretraga postojeće baze podataka
Međunarodno traženje
 
 
Međunarodno traženje

Voditelj projekta može biti Vaš lokalni P&P konzultant ili netko iz države u kojoj se potraga odvija

 

 

Informacije o tržištu 12 država gdje P&P ima urede

 

 

Precizno pismeno izvješće našim partnerima

 

 

Moguća je i simultana potraga u više država odjednom

 

 

Uporaba kombiniranih metodologija odabira i selekcije

 

 

Izvještaji na odabranom jeziku

   
Konzultant Vam uvijek stoji na raspolaganju
   
Postupci i kvaliteta prema međunarodnim standardima


design by iDEA studio
copyright (c) 2002. Dr. Pendl & Dr. Piswanger poslovni odabir d.o.o. Sva prava zadržana.