faza ispitivanja tržišta
faza fokusiranja
završna faza
 
 
Faza ispitivanja tržišta

Tržište poslova

 

 

Aktivni pristupi tržištu poslova

 

 

Postojeća mreža kontakta

 

 

Izgradnja nove mreže kontakta

 

 

Ispitivanje tržišta neformalnim sastancima

 

 

Sažetak ispitivanja tržišta

   
Identifikacija ciljanih tržišnih segmenata


design by iDEA studio
copyright (c) 2002. Dr. Pendl & Dr. Piswanger poslovni odabir d.o.o. Sva prava zadržana.